RotoFry F28311.W1 EX:1

RotoFry F28311.W1 EX:1
Približiti/udaljiti Povećati
  • RotoFry F28311.W1 EX:1
  • Rotofry F28311 - angled rotating basket
  • Rotofry F28311 - Easy Clean System
  • Rotofry F28311 - Cool touch
  • Rotofry F28311 - Filter
  • RotoFry - F28311.W1 EX:1
  • RotoFry - F28311.W1 EX:1

Rotofriteza: Kutna rotirajuća kutija koja omogućava korištenje 50% manje ulja za 1 kg kapaciteta hrane

Upute za korištenje (PDF)