Kontakt

NOVOSTI, INICIJATIVE I POSEBNE PRODAJNE PONUDE putem stavljanja kvačice u odgovarajuću kućicu, dajem privolu za obradu mojih Kontaktnih podataka za potrebe marketinga i oglašavanja, za informiranje o promidžbenim prodajnim kampanjama putem automatiziranih metoda kontaktiranja (e-pošta, SMS i drugih sredstava masovnog komuniciranja i ostalih), kao i za klasične metode kontaktiranja (pr. telefonski). Privola je proizvoljna: U svakom trenutku mogu povući moju privolu danu infoprivacy.hrvatska@delonghigroup.com
UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KUPACA putem stavljanja kvačice u odgovarajuću kućicu, dajem privolu za obradu mojih Kontaktnih podataka, putem automatiziranih metoda kontaktiranja (e-pošta), kao i za klasične metode kontaktiranja (pr. telefonski), za potrebe istraživanja tržišta i upitnika o zadovoljstvu kupaca o proizvodima i uslugama nakon kupnje. Privola je proizvoljna: U svakom trenutku mogu povući moju privolu danu infoprivacy.hrvatska@delonghigroup.com
PERSONALIZIRANA KOMUNIKACIJA putem stavljanja kvačice u odgovarajuću kućicu, dajem privolu za obradu mojih Kontaktnih podataka, Interesa (pružene informacije o području interesa, pr. proizvodi koji me zanimaju) i ostalih osobnih podataka (informacije o obrazovanju, zaposlenju itd.), kako bih zaprimio promidžbene informacije, bazirane na specifičnom profilu kupca koji je oblikovan prema osobnim preferencijama i interesima. Privola je proizvoljna: U svakom trenutku mogu povući moju privolu danu infoprivacy.hrvatska@delonghigroup.com