ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ ΙΟΝΙΣΤΕΣ

Με πολλαπλά επίπεδα φιλτραρίσματος εγγυώνται τον τέλειο καθαρισμό του αέρα.

Εκκαθάριση με:
Θα θέλατε να έχετε ορατές αποδείξεις για την ποιότητα του αέρα στον χώρο σας; (Αtem)
Πόσα m2 είναι ο χώρος στον οποίο θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα του αέρα;
Πόσα στάδια φιλτραρίσματος θα θέλατε να έχει η συσκευή σας;
Εκκαθάριση όλων