ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ

 
Η θερμοκρασία που νιώθουμε προσδιορίζεται από τον συνδυασμό της πραγματικής θερμοκρασίας και τη σχετική υγρασία
Η αναλογία της υγρασίας του αέρα και της θερμοκρασίας είναι αναλογική: όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα του αέρα να διατηρήσει υδρατμούς.

Η De’ Longhi έχει εντοπίσει τα ιδανικά επίπεδα άνεσης: το ακόλουθο γράφημα αναδεικνύει τα επίπεδα που επιτυγχάνουν τέτοιες συνθήκες.

   δύσκολα γίνεται ανεκτό
   ιδανικό
   ανεκτό

ΕποχήΘερμοκρασίαΣχετική Υγρασία
Χειμώνας 21°C ÷ 25°C 30% ÷ 75%
Άνοιξη 24°C ÷ 27°C 25% ÷ 55%