ΣΕΙΡΑ DRAGON

dragon oil filled radiators

ADVANCED CHIMNEY EFFECT (Φαινόμενο της καμινάδας)

Η μοναδικότητα της σειράς Dragon είναι η ταχύτητα στη μεταφορά του θερμού αέρα στο χώρο που βασίζεται στη μοναδική κατασκευή των θερμαντικών του στοιχείων τα οποία σχηματίζουν μια σειρά από κάθετους άξονες- αγωγούς, δημιουργώντας το φαινόμενο της καμινάδας γνωστό ως "chimney effect". Ο θερμός αέρας εισέρχεται στους κάθετους άξονες όπου δημιουργείται έντονη ανοδική τάση με αποτέλεσμα ο αέρας να βγαίνει στην επιφάνεια με μεγάλη ένταση.