ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

Όπως οι ανώτερες επιδόσεις  και τα τέλεια αποτελέσματα στο σιδέρωμα είναι σημαντικά, έτσι και η ποιότητα και η αξιοπιστία είναι τα κύρια σημεία εστίασης κατά την σχεδίαση των νέων προϊόντων. Η πλάκα Dual της Stirella 1870 έχει ελεγχθεί από την ανεξάρτητη αρχή SLG της Γερμανίας σύμφωνα με οδηγίες που αναγνωρίζονται από όλες τις ενώσεις καταναλωτών. Η ποιότητα σιδερώματος έχει αξιολογηθεί με προσομοίωση στην πραγματική οικιακή χρήση. Τα αποτελέσματα έχουν πιστοποιήσει την Stirella 1870 ως ένα από τα καλύτερα συστήματα σιδερώματος.