ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ EASY TURBO

Άνεση στο σιδέρωμα, με λειτουργίες που εσείς προσαρμόζετε στις ανάγκες σας!

Όπως είναι σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα της επιλογής της σωστής θερμοκρασίας για τα υφάσματα που θέλετε να σιδερώσετε, είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της έντασης και της ποσότητας της εκπομπής του ατμού. Όταν επιλεχθεί η ιδανική αναλογία, η θερμότητα και ο ατμός βοηθούν αποτελεσματικά στην αφαίρεση των πτυχώσεων, στο σιδέρωμα δύσκολων υφασμάτων σε λιγότερο χρόνο ενώ περιποιούνται τα ευαίσθητα υφάσματα σαν ένα "βελούδινο" γάντι. Απαιτείται λιγότερη προσπάθεια στο σιδέρωμα χάρη στο εργονομικό κουμπί εκπομπής ατμού που είναι τοποθετημένο στο κάτω μέρος της χειρολαβής, το οποίο είναι ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό των συστημάτων σιδερώματος De'Longhi.