Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
 1. Πίσω στην αρχική σελίδα
 2. Σελίδα λεπτομερειών εγχειριδίου

Εγχειρίδια οδηγιών

Φορητό κλιματιστικό Pinguino PACEL112CST

Φορητό κλιματιστικό Pinguino PACEL112CST

 • V
  PACEL112CST (Energy label multilanguage) PDF (0.774 MB)
 • V
  PACEL112CST (Product fiche) PDF (0.881 MB)
 • V
  PACEL112CST (Instruction manuals Danish) PDF (2.589 MB)
 • V
  PACEL112CST (Instruction manuals Slovak) PDF (2.589 MB)
 • V
  PACEL112CST (Instruction manuals English) PDF (2.575 MB)
 • V
  PACEL112CST (Instruction manuals Dutch) PDF (2.585 MB)
 • V
  PACEL112CST (Instruction manuals Greek) PDF (2.643 MB)
 • V
  PACEL112CST (Instruction manuals Hungarian) PDF (2.588 MB)
 • V
  PACEL112CST (Instruction manuals Polish) PDF (2.592 MB)
 • V
  PACEL112CST (Instruction manuals Suomi) PDF (2.583 MB)
 • V
  PACEL112CST (Instruction manuals Czech) PDF (2.588 MB)
 • V
  PACEL112CST (Instruction manuals Spanish) PDF (2.466 MB)
 • V
  PACEL112CST (Instruction manuals German) PDF (2.53 MB)
 • V
  PACEL112CST (Instruction manuals Danish) PDF (2.584 MB)
 • V
  PACEL112CST (Instruction manuals Italiano) PDF (2.592 MB)
 • V
  PACEL112CST (Instruction manuals Norwegian) PDF (2.583 MB)
 • V
  PACEL112CST (Instruction manuals Swedish) PDF (2.624 MB)
 • V
  PACEL112CST (Instruction manuals French) PDF (2.977 MB)