Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα συχνών ερωτήσεων

Συχνές ερωτήσεις

Κάντε μας μια ερώτηση.

Η φριτέζα μου δεν ανάβει. Τι μπορώ να δοκιμάσω;

Η αντίσταση της φριτέζας σας πιθανόν να μην έχει εγκατασταθεί αρκετά σφιχτά και επομένως δεν έχει επαφή με την παροχή του ρεύματος. 
Πιθανόν αξίζει να αφαιρέσετε και να χαμηλώσετε το μπολ και να τοποθετήσετε μέσα στη φριτέζα ξανά προτού εγκαταστήσετε την αντίσταση. Βεβαιωθείτε ότι η αντίσταση είναι στο ίδιο επίπεδο με το ανοξείδωτο μπολ. Η φροτέζα σας πρέπει μετά από αυτή την ενέργεια να λειτουργεί σωστά.