Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα συχνών ερωτήσεων

Συχνές ερωτήσεις

Κάντε μας μια ερώτηση.

Η συσκευή απέτυχε να συνδεθεί στο δίκτυο WiFi και δεν μπορεί να ελεγχθεί από το De’Longhi Comfort APP. Τι πρέπει να κάνω; .

Η αδυναμία  σύνδεσης υποδεικνύεται από τη συσκευή ως εξής :

  Aναβοσβήνει το εικονίδιο WiFi στον πίνακα ελέγχου του αφυγραντήρα. Αυτό μπορεί να συνέβη για διάφορους λόγους.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τους ακόλουθους ελέγχους: Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής WiFi/σημείο πρόσβασης είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στο Internet. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμο το όνομα δικτύου WiFi (SSID) και τον κωδικό πρόσβασής σας (θυμηθείτε, οι κωδικοί πρόσβασης είναι ευαίσθητοι). Βεβαιωθείτε ότι ο εντοπισμός του smartphone/tablet σας είναι ενεργοποιημένος (μόνο για συσκευές Android). Βεβαιωθείτε ότι το WiFi του smartphone/tablet σας είναι ενεργοποιημένο (μόνο για συσκευές Android). Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του smartphone/tablet σας είναι ενεργοποιημένο (τόσο συσκευές Android όσο και iOS). Ελέγξτε ότι το πρωτόκολλο ασφαλείας του δρομολογητή / σημείου πρόσβασης έχει οριστεί είτε σε WPA είτε σε WPA2 (δείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου/αλλαγής των πρωτοκόλλων ασφαλείας).

Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο WiFi χρησιμοποιεί κανάλια στο εύρος ζώνης 2.4GHz.