Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα συχνών ερωτήσεων

Συχνές ερωτήσεις

Κάντε μας μια ερώτηση.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση κωδικού σφάλματος B003 και B004;

Αυτά τα σφάλματα υποδεικνύουν ότι δεν έχουν εντοπιστεί δίκτυα WiFi κατά τη φάση ρύθμισης παραμέτρων. Προτείνεται να: Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής WiFi / σημείο πρόσβασης λειτουργεί σωστά.

Προχωρήστε όπως περιγράφεται στις Συχνές Ερωτήσεις " Πώς μπορώ να επαναφέρω τη σύνδεση WiFi της συσκευής; " και προσπαθήστε ξανά.