Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα συχνών ερωτήσεων

Συχνές ερωτήσεις

Κάντε μας μια ερώτηση.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση σφάλματος κωδικού G003 και G004;

Αυτά τα σφάλματα υποδεικνύουν ότι το smartphone / tablet από το οποίο προσπαθείτε να εκτελέσετε την εγγραφή / σύνδεση δεν είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. Προτείνεται να βεβαιωθείτε ότι το smartphone / tablet είναι σωστά συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο μέσω κινητού δικτύου ή δικτύου WiFi και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.