Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα συχνών ερωτήσεων

Συχνές ερωτήσεις

Κάντε μας μια ερώτηση.

Το σύμβολο της αντλίας στην οθόνη μου αναβοσβήνει, γιατί;

Υπάρχουν λίγοι λόγοι για να συμβεί αυτό:
  • Το λάστιχο δεν είναι σωστά συνδεδεμένο, προσπαθήστε να επανασυνδέσετε το λάστιχο. Μετά την επανασύνδεση, πρέπει να επαναφέρετε τη μονάδα αποσυνδέοντας την από την πρίζα και να την συνδέσετε ξανά.
  •  Ελέγξτε ότι το λάστιχο είναι ελεύθερο από τυχόν τσακίσεις ή οποιοδήποτε εμπόδιο στη γραμμή. The max height is 15 feet, please check the lengh is that or less.
  • Το μέγιστο ύψος είναι 15 πόδια, παρακαλώ ελέγξτε ότι το μήκος είναι αυτό ή μικρότερο.