Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή Κάντε την παραγγελία σας πριν τις 15 Δεκεμβρίου για να είστε σίγουροι ότι θα παραλάβετε πριν τα Χριστούγεννα.
  • Καφές
  • Κουζίνα
  • Συσκευές Air Treatment
  • Οικιακή φροντίδα
  • Εμπνευστείτε
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα συχνών ερωτήσεων

Συχνές ερωτήσεις

Κάντε μας μια ερώτηση.

Το λαμπάκι του δοχείου υπολειμμάτων καφέ είναι αναμμένο και δεν σβήνει. Τι μπορώ να κάνω;

Εάν το λαμπάκι το δοχείου υπολειμμάτων καφέ είναι αναμμένο και το δοχείο είναι άδειο παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: -Κλείστε τη μηχανή από το εμπρόσθιο κουμπί. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία απενεργοποίησης της προτού την κλείσετε και από το διακόπτη του τοίχου. . -Αφαιρέστε το δίσκο συγκέντρωσης υγρών και υπολειμμάτων καφέ. Σκουπίστε με σκούπα ηλεκτρική πίσω από το δοχείο υπολειμμάτων σχολαστικά και καθαρίστε τη μηχανή με ένα βρεγμένο πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένας κόκκος μέσα στη μηχανή. . -Πιέστε τα δύο κόκκινα κουμπιά του μηχανισμού σούρωσης, αφαιρέστε το ταβώντας το απαλά. -Ξεπλύντε τον κεντρικό μηχανισμό παρασκευής καφέ με ζεστό νερό. . -Επανατοποθετήστε το μηχανισμό παρασκευής καφέ και βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπωθεί καλά στη θέση του. -Τοποθετήστε το δοχείο υπολειμάτων πάνω στο δίσκο συγκέντρωσης υγρών, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και επανατοποθετήστε το δίσκο συγκέντρωσης υγρών. -Ενεργοποιήστε τη μηχανή απο το διακόπτη του τοίχου και εν συνεχεία απο το εμπρόσθιο κουμπί της μηχανής. . -Το λαμπάκι κανονικά θα πρέπει να έχει σβήσει. . Το λαμπάκι του δοχείου υπολειμμάτων θα ανάψει ξανά μετά από 72 ώρες ως μέτρο ασφαλείας εφόσον είχε πρόσφατα αδειάσει.