Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα συχνών ερωτήσεων

Συχνές ερωτήσεις

Κάντε μας μια ερώτηση.

Το λαμπάκι της δεξαμενής δε σβήνει.

Εάν το λαμπάκι της δεξαμενής στον αφυγραντήρα σας δεν σβήνει παρακαλούμε ελέγξτε τα ακόλουθα βήματα:

- Αφαιρέστε τη δεξαμενή, βεβαιωθείτε ότι είναι άδεια και τοποθετήστε σφιχτά.
- Ελέγξτε αν ο πλωτήρας στάθμης πλήρωσης είναι προς τα πάνω (συγκεκριμένα μοντέλα). Αυτό το κομμάτι υποδεικνύει ότι η δεξαμενή είναι γεμάτη.
- Εάν ο αφυγραμτήρας είναι καινούριος, ο πλωτήρας της στάθμης ίσως έχει μετακινηθεί κατα τη μεταφορά. Είναι σχεδιασμενος για εύκολη αφαίρεση για τον καθαρισμό της δεξαμενής.
Επανατοποθετήστε τον πλωτήρα. 

Εάν όλα αυτά δεν αποδώσουν λύση τότε ίσως χρειαστείτε τη βοήθεια από ένα κέντρο επισκευής.