Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή Κάντε την παραγγελία σας πριν τις 15 Δεκεμβρίου για να είστε σίγουροι ότι θα παραλάβετε πριν τα Χριστούγεννα.
  • Καφές
  • Κουζίνα
  • Συσκευές Air Treatment
  • Οικιακή φροντίδα
  • Εμπνευστείτε
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα συχνών ερωτήσεων

Συχνές ερωτήσεις

Κάντε μας μια ερώτηση.

Το λαμπάκι γενικού προειδοποιητικού σήματος ανάβει στη μηχανή μου. Τι μπορώ να κάνω;

Εάν στη μηχανή σας εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποιητικού σήματος ή εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό λαμπάκι που απεικονίζει ένα κόκκινο θαυμαστικό παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Απενεργοποιήστε τη μηχανή σας απο το εμπρόσθιο κουμπί και περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία προτού προχωρήσετε σε επόμενο βήμα. -Κλείστε τη μηχανή και από το διακόπτη του τοίχου. -Ανοίξτε το πορτάκι εξυπηρέτησης. . -Αφαιρέστε το δίσκο συγκέντρωσης υγρών και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ. -Αφαιρέστε το μηχανισμό σούρωσης πιέζοντας τα δυο κόκκινα κουμπιά κάθε πλευράς απο το κουμπί ‘Push’. -Τραβήξτε απαλά. Εάν ο μηχανισμός σούρωσης δεν ελευθερωθεί προς τα έξω μην το εξαναγκάσετε βίαια. -Καθαρίστε το μηχανισμό σούρωσης με ζεστό νερό μόλις αφαιρεθεί. . -Με το μηχανισμό σούρωσης εκτός της μηχανής, καθαρίστε το εσωτερικό της μηχανής σχολαστικά. -Σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα το εσωτερικό της μηχανής ώσπου να είστε βέβαιοι ότι ολα τα υπολείμματα και οι κόκκοι έχουν απομακρυνθεί. . -Επανατοποθετήστε το μηχανισμό σούρωσης. -Καθαρίστε το δίσκο συγκέντρωσης υγρών σχολαστικά. -Τοποθετήστε το δοχείο που συλλέγει τους κόκκους και τα υπολείμματα καφέ και σύρετε το δίσκο πίσω στο εσωτερικό της μηχανής. -Ανοίξτε το διακόπτη του τοίχου και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη μηχανή σας απο το εμπρόσθιο κουμπί. -Το λαμπάκι προειδοποιητικού σήματος δεν θα πρέπει να έιναι αναμμένο πια.