Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα συχνών ερωτήσεων

Συχνές ερωτήσεις

Κάντε μας μια ερώτηση.

Τι συμβαίνει αν το δίκτυο Wi-Fi πέσει όταν η συσκευή λειτουργεί;

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, το σύμβολο WiFi στον πίνακα ελέγχου του αφυγραντήρα θα αναβοσβήνει αργά

: Η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά και μπορεί να ελεγχθεί τοπικά μέσω του πίνακα ελέγχου της.

Δεν μπορείτε να ελέγξετε τον αφυγραντήρα από το De'Longhi Comfort APP και η συσκευή θα αποσυνδεθεί

Στη συνέχεια, η συσκευή θα επανασυνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο WiFi μόλις αυτό θα είναι και πάλι διαθέσιμο. Όταν το σύμβολο WiFi στον πίνακα ελέγχου του αφυγραντήρα θα είναι σταθερό και η κατάσταση της συσκευής στο De'Longhi Comfort APP θα επανέλθει στο CONNECTED:

η συσκευή έχει επανασυνδεθεί και μπορείτε να την ελέγξετε ξανά από το De'Longhi Comfort APP.