Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα συχνών ερωτήσεων

Συχνές ερωτήσεις

Κάντε μας μια ερώτηση.

Τι συμβαίνει εάν η συσκευή κλείσει λόγω διακοπής λειτουργίας ενώ λειτουργεί εξ αποστάσεως; .

Όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, ο αφυγραντήρας ενεργοποιείται ξανά και συνεχίζει τη λειτουργία  με βάση τις  ρυθμίσεις που είχαν γίνει πριν από τη διακοπή ρεύματος. Για να χρησιμοποιήσετε τα τηλεχειριστήρια, περιμένετε μέχρι:
Το εικονίδιο WiFi στον πίνακα ελέγχου του αφυγραντήρα θα είναι σταθερό στο ON (μπορεί να διαρκέσει έως και 1 λεπτό). Η λειτουργία του αφυγραντήρα στο De'Longhi Comfort APP θα μεταβεί στην κατάσταση CONNECTED ( η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 1 λεπτό):