Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα συχνών ερωτήσεων

Συχνές ερωτήσεις

Κάντε μας μια ερώτηση.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη συσκευή μου έτσι ώστε να δέχεται την εφαρμογή De’Longhi Comfort APP;

Πριν ξεκινήσετε τη διαμόρφωση της συσκευής με το De'Longhi Comfort APP και με το δίκτυο WiFi, κάντε τους ακόλουθους ελέγχους:

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής WiFi/σημείο πρόσβασης είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στο Internet. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο WiFi είναι 2.4GHz.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμο το όνομα δικτύου WiFi (SSID) και τον κωδικό πρόσβασής σας   

Βεβαιωθείτε ότι ο εντοπισμός του smartphone/tablet σας είναι ενεργοποιημένος (μόνο για συσκευές Android). Βεβαιωθείτε ότι το WiFi του smartphone/tablet σας είναι ενεργοποιημένο (μόνο για συσκευές Android).

 Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του smartphone/tablet σας είναι ενεργοποιημένο (τόσο συσκευές Android όσο και iOS). Σε αυτό το σημείο: Ανοίξτε το De'Longhi Comfort APP. Περιμένετε την επαλήθευση της συσκευής. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη και  δεν είναι ορατή από το σύστημα, κρατήστε πατημένο το κουμπί WiFi στη συσκευή για περίπου 20 δευτερόλεπτα