Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα συχνών ερωτήσεων

Συχνές ερωτήσεις

Κάντε μας μια ερώτηση.

Πώς μπορώ να αντικαθιστώ τις ρητίνες του συστήματος σιδερώματος;

Συνιστούμε να εκτελέσετε τη λειτουργία της αντικατάστασης στον νεροχύτη της κουζίνας, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να βρέξετε τα έπιπλα σας. Στη συνέχεια ακολουθήστε αυτές τις εύκολες συμβουλές για να αντικαταστήσετε το φίλτρο: Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Αφαιρέστε τη δεξαμενή και αφαιρέστε το φίλτρο αλάτων σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας (κατεβάστε το εδώ)  Προσθέστε το φίλτρο ρητίνης στη θήκη και συνδέστε τη δεξαμενή (βλέπε σχήμα K). Διαλύστε τα περιεχόμενα του φακελίσκου κιτρικού οξέος σε 1 λίτρο νερού βρύσης και ρίξτε το διάλυμα μέσα στη δεξαμενή. Περιμένετε για την αντικατάσταση του φίλτρου(40 λεπτά).  Ξεπλύνετε το φίλτρο αλάτων, γεμίζοντας τη δεξαμενή με νερό της βρύσης.  Αντικαταστήστε το φίλτρο όπως φαίνεται στο εγχειρίδιο.  Ενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε το κουμπί RESET μέχρι να σβήσει η λυχνία FILTER. Αφού ολοκληρώσετε τη λειτουργία, θα πρέπει να τοποθετήσετε το φίλτρο πίσω στην υποδοχή ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου.  Στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη μονάδα κρατώντας πατημένο το κουμπί RESET για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε την απόδοση του φίλτρου: η λυχνία FILTER θα σβήσει. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.