Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα συχνών ερωτήσεων

Συχνές ερωτήσεις

Κάντε μας μια ερώτηση.

Ποιος είναι ο σκοπός της λειτουργίας του ιονιστή στο μοντέλο DNC65;

Ο ιονιστής γεμίζει τον αέρα με υγιεινά ιόντα (αρνητικά). Όταν αυτά φορτίζονται αρνητικά, τα σωματίδια εξομοιώνονται με τα θετικά που υπάρχουν στον αέρα, γίνονται μεγαλύτερα∙ μπορούν έτσι να παγιδευτούν ευκολότερα από το φίλτρο. Ο αέρας ο οποίος απελευθερώνεται είναι συνεπώς καθαρότερος.