Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα συχνών ερωτήσεων

Συχνές ερωτήσεις

Κάντε μας μια ερώτηση.

Ρύθμισα τον αφυγραντήρα σε συνεχή απόρριψη αλλά το νερό συμπύκνωσης συνεχίζει να συλλέγεται στη δεξαμενή. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Παρακαλούμε ελέγξτε:
Η τρύπα του βύσματος όπου συνδέεται ο σωλήνας εξάτμισης (σε μοντέλα με αυτό το χαρακτηριστικό)
  •  Ότι ο σωλήνας είναι όλος σωστά τοποθετήμενος μέσα
  •  Ότι ο αφυγραντήρας δεν έχει τοποθετηθεί σε κάποια γωνία και ότι ο σωλήνας δεν είναι τοποθετημένος με κλίση προς τα πάνω.


Εάν αφού ελέγξετε όλα τα παραπάνω, συνεχίσει να συλλέγεται το νερό στη δεξαμενή πηγαίνετε το προϊόν σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα επισκευών.