Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα συχνών ερωτήσεων

Συχνές ερωτήσεις

Κάντε μας μια ερώτηση.

Χύνεται λίγο νερό από το σύστημα σιδερώματος. Γιατί συμβαίνει αυτό?

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν:

- το σύστημα σιδερώματος έχει παραμείνει αδρανές για ορισμένο χρονικό διάστημα και το νερό έχει συμπυκνωθεί μέσα στους σωλήνες.
-  Χρησιμοποιείτε το σύστημα σιδερώματος για πρώτη φορά.
- Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος πολύ χαμηλά, οπότε η πλάκα δεν μπορεί να εξατμίσει τελείως τον ατμό. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο για να ρυθμίσετε τη σωστή θερμοκρασία για κάθε ένδυμα.