Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα συχνών ερωτήσεων

Συχνές ερωτήσεις

Κάντε μας μια ερώτηση.

Συνιστάται η χρήση της Multifry όταν είναι άδεια;

Η Multifry δε θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία όταν είναι άδεια. Το να θέσετε σε λειτουργία το προϊόν χωρίς φαγητό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ίδιο το προϊόν.