Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή Κάντε την παραγγελία σας πριν τις 15 Δεκεμβρίου για να είστε σίγουροι ότι θα παραλάβετε πριν τα Χριστούγεννα.
  • Καφές
  • Κουζίνα
  • Συσκευές Air Treatment
  • Οικιακή φροντίδα
  • Εμπνευστείτε
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Σελίδα συχνών ερωτήσεων

Συχνές ερωτήσεις

Κάντε μας μια ερώτηση.

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ] Bean to Cup: Η δεξαμενή νερού έχει αναμμένο το λαμπάκι.

Το λαμπάκι της δεξαμενής νερού θα ανάψει εάν η δεξαμενή είναι άδεια, η δεξαμενή δεν είναι τοποθετημένη σωστά μέσα στη μηχανή ή ο μαγνήτης της δεξαμενής δεν κινείται ελεύθερα για να υποδείξει ότι η δεξαμενή είναι γεμάτη ή άδεια.  Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή είναι γεμάτη, είναι σωστά τοποθετημένη μέσα στη μηχανή και ο μαγνήτης κινείται ελεύθερα.  Ο μαγνήτης θα γλιστράει πάνω και κάτω στο θάλαμο του ο οποίος βρίσκεται στο πίσω μέρος της δεξαμενής νερού.