ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΙΔΕΡΩΜΑ

ΠΙΣΩ: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • Κάποιες φορές υπάρχει διαρροή χρωματισμένου νερού, κίτρινο ή καφέ από την πλάκα του σίδερου κατά την διάρκεια του σiδερώματος. Τι πρέπει να κάνω;

  Αυτό μπορεί να οφείλεται σε υπολείμματα ασβεστίου ή άλλων μετάλλων που έχουν συσσωρευτεί το εσωτερικό του σίδερου και εκτινάσσονται από τις οπές τις πλάκας, μαζί με περίσσιο νερό λόγω λανθασμένη επιλογής θερμοκρασίας ή ρύθμισης ατμού. Παράδειγμα: σίδερο ατμού με ρύθμιση θερμοκρασίας στη θέση "1 ".

  Λύση :

  1. Κάντε αφαλάτωση. Με αυτό τον τρόπο το εσωτερικό του σίδερου θα καθαριστεί. Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία της αφαλάτωσης αναφέρονται στο σχετικό απόσπασμα των οδηγιών χρήσεως ανάλογα με το μοντέλο. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά διαστήματα ή όταν η σχετική λυχνία μας ειδοποιήσει ότι υπάρχει ανάγκη αφαλάτωσης.
  2. Για να αφαιρέσετε τα άλατα από την πλάκα του σίδερου, γεμίστε το σύστημα με νερό
  3. Αφού θέσετε σε λειτουργία το σίδερο ρυθμίστε την θερμοκρασία του σε κάποια από τις θέσεις που διαθέτει.
  4. Περιμένετε μέχρι το σύστημα να είναι έτοιμο να παράγει ατμό.
  5. Τοποθετήστε ένα πανί πάνω στην σιδερώστρα.
  6. Περάστε το σίδερο πάνω από το πανί ενώ παράλληλα απελευθερώνετε ατμό. Σημείωση: ο ατμός και το νερό βγαίνουν από την πλάκα με έναν γάργαρο θόρυβο. Την ίδια στιγμή τα κατάλοιπα εκτινάσσονται (καφέ νερό). Συνεχίστε μέχρι να βγουν όλα τα κατάλοιπα.
  7. Το σίδερο είναι πια καθαρό. Σβήστε το και βγάλτε το από την πρίζα. Καθαρίστε την πλάκα από τυχόν υπολείμματα και στεγνώστε τη.

  Νερό βγαίνει από το σίδερο στην αρχή της διαδικασίας σιδερώματος.

  1. Μπορεί να έχει πατηθεί το πλήκτρο ατμού ή μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί το μπλοκάρισμα του ατμού πριν προλάβει να ζεσταθεί πλήρως το σύστημα. Ελέγξτε αν το κουμπί που μπλοκάρει τον ατμό δεν είναι ενεργοποιημένο.
  2. Αφού έχετε ανάψει το σύστημα περιμένετε από 2 έως 8 λεπτά πριν πιέσετε το κουμπί του ατμού.
  3. Πριν αρχίσετε το σιδέρωμα, σας προτείνουμε να δοκιμάστε το σίδερο σε ένα πανί. Ξεκινήστε το σιδέρωμα όταν δεν θα υπάρχει καμία διαρροή νερού. Αυτή η προφύλαξη είναι απαραίτητη μόνο όταν ανάβετε το σύστημα γιατί ο ατμός συμπυκνώνεται στον σωλήνα τροφοδοσίας κατά την διάρκεια που κρυώνει.
  4. Ο θερμοστάτης του σίδερου έχει οριστεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία για να μπορεί να σιδερώσει. σε αυτή την περίπτωση η πλάκα δεν είναι σε θέση να κάνει τον ατμό να εξατμιστεί εντελώς.  Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη θέση 2 και πάνω όταν σιδερώνετε με ατμό.
  5. Τα μοντέλα που είναι εφοδιασμένα με λειτουργία auto-off (αυτόματης απενεργοποίησης), το κουμπί διανομής ατμού έχει πατηθεί χωρίς να περιμένει από το σύστημα να αποκαταστήσει την θερμοκρασία και την πίεση όπως υποδεικνύεται από τις ειδικές λυχνίες.

   

   

 • Γιατί το σύστημα σιδερώματος κάνει ένα θόρυβο όταν ανάβει για πρώτη φορά  και όταν κοντεύει το νερό στο δοχείο να αδειάσει;

  Όταν θέτουμε σε λειτουργία το σύστημα για πρώτη φορά ή όταν δεν υπάρχει καθόλου νερό στο δοχείο, είναι λογικό να κάνει θόρυβο η αντλία που πιέζει το νερό από το δοχείο προς το μποϊλερ. Η χρήση σε αυτή την κατάσταση δεν θέτει σε κανένα κίνδυνο την καλή λειτουργία του προϊόντος ούτε σημαίνει ότι υπάρχει καμία βλάβη. Για να αποφύγετε αυτόν τον θόρυβο γεμίστε το δοχείο νερού ξανά χωρίς να περιμένετε να ανάψει η ειδική λυχνία ένδειξης νερού.

 • Γιατί το σύστημα σιδερώματος κάνει θόρυβο κατά την διάρκεια του σιδερώματος;

  Ένας θόρυβος άντλησης που ακούγεται από το σύστημα κατά την διάρκεια του σιδερώματος, συνήθως ακούγεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αυτό συμβαίνει γιατί η αντλία τραβάει νερό από το δοχείο για να το στείλει στο μπόϊλερ. Για να μειώσετε αυτόν τον θόρυβο σας προτείνουμε να τοποθετήσετε το σύστημα σε μια μαλακή επιφάνεια ή πάνω σε κάποιο μαλακό πανί.

 • Ποιό είδος νερού πρέπει να χρησιμοποιώ;

   

  Τα συστήματα σιδερώματος συνήθως λειτουργούν με νερό της βρύσης. Στην περίπτωση που το νερό έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο (σκληρότητα μεγαλύτερη από 27 ° F) προτείνουμε να χρησιμοποιείτε απιονισμένο νερό αραιωμένο με 50% νερό βρύσης. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μόνο απιονισμένο. Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες ή απορρυπαντικά (π.χ. αρωματισμένο νερό, αποστάγματα, διαλειμματα αφαλάτωσης, κ.λπ.). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος.

   

   

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΧΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Οι συχνές ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να βρείτε επιπλέον πληροφορίες για το προϊόν που ενδιαφέρεστε.