Slim Style HSX 3320FS

Konvektor Slim Style 3320FS
Vergrößern Öffnen
  • Konvektor Slim Style 3320FS
  • Konvektor Slim Style 3320FS
  • Slim Style HSX - 3320FS

  • Neues schmales Design
  • Ventilationssystem
  • Kippschutz

Ratgeber