Právní poznámky

Skupina De’Longhi považuje ochranu osobních údajů třetích stran, které má ve svém držení, za velmi důležitou a usiluje o ochranu soukromí uvedených třetích stran, např. svých zákazníků. Skupina De’Longhi respektuje práva, základní svobody a důstojnost subjektů údajů, zejména pokud se týče důvěrnosti, totožnosti a práva na ochranu osobních údajů.

Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na všechny osobní údaje shromažďované skupinou De’Longhi (De’Longhi S.p.A., De’Longhi Appliances S.r.l. a jejími dceřinými společnostmi) z webových stránek skupiny De’Longhi (dále jen „Webové stránky“) a z jiných zdrojů a popisuje, jak skupina De’Longhi osobní údaje používá a chrání.

A)     Účel zpracování osobních údajů

  1. Osobní údaje používá skupina De’Longhi při výkonu běžné obchodní činnosti a při plnění požadavků příslušného subjektu údajů (dále jen „Subjekt údajů“).
  2. Osobní údaje se mohou používat ke kontaktování Subjektu údajů pro účely případné propagace, business intelligence, ekonomických či statistických analýz, prémiových programů a průzkumů spokojenosti klientů. Uvedené osobní údaje lze dále používat k marketingovým činnostem nebo jako obchodní údaje, které motivují zákazníky ke koupi pomocí letáků, poštovních zásilek, e‑mailů, textových zpráv, MMS a/nebo newsletterů nebo je za takovou koupi odměňují.

B)      Metody zpracování osobních údajů

  1. Osobní údaje shromažďované na Webových stránkách delonghi.com nebo zasílané Subjekty údajů poštou, faxem či e‑mailem skupině De’Longhi zpracovávají a manuálně nebo elektronicky archivují zaměstnanci vybraní skupinou De’Longhi, a to v souladu s ustanoveními právních předpisů.
  2. Považuje‑li se to za nezbytné, musí skupina De’Longhi sdílet osobní údaje s veškerými dceřinými společnostmi skupiny De’Longhi, aby bylo možné splnit požadavky Subjektu údajů.
  3. Aniž je dotčen odst.  2 výše a/nebo výjimku upravují příslušné právní předpisy, nebudou osobní údaje distribuovány ani předávány třetím stranám.
  4. Životopisy shromážděné skupinou De’Longhi z jiného zdroje než z internetového formuláře na webových stránkách delonghi.com musí obsahovat instrukci, kterou se skupině De’Longhi dává souhlas se zpracováním osobních údajů a která specifikuje metody zpracování a účel, k němuž se budou osobní údaje používat.

C)     Navigační údaje a pravidla používání cookies

Viz naše Pravidla používání cookies.

D)     Odkazy na ostatní webové stránky

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které nepatří skupině De’Longhi. Skupina De’Longhi nenese odpovědnost za ochranu osobních údajů poskytnutých Subjektem údajů třetím stranám a/nebo výše zmíněným webovým stránkám.

Tato pravidla ochrany soukromí byla vytvořena jen pro webové stránky delonghi.com.

Skupina De’Longhi doporučuje, abyste se seznámili s politikou ochrany soukromí na všech webových stránkách, které navštívíte.

E)      Poskytování údajů

S výjimkou navigačních údajů (tj. osobních údajů získaných prostřednictvím cookies, jejichž poskytování se řídí výše uvedenými Pravidly používání cookies) záleží výhradně na Subjektu údajů, zda údaje poskytne, a případné odmítnutí nemá pro Subjekt údajů žádné následky kromě toho, že skupině De’Longhi znemožní nabídnout požadované služby.

F)      Správce údajů

Správcem osobních údajů je společnost De’Longhi Appliances S.r.l. se sídlem Via Seitz, 47 – 311000 Treviso, Itálie.

Máte‑li dotaz nebo poznámku k tomuto Prohlášení o ochraně soukromí, obraťte se na skupinu  De’Longhi – kliknutím zde si zvolte zemi a budete přesměrováni na správnou adresu nebo e‑mailovou adresu, kterou máte použít.

Jakmile Subjekt údajů poskytne osobní údaje, má právo kdykoli obdržet potvrzení o existenci osobních údajů k jeho osobě, znát obsah a původ uvedených údajů, ověřit si jejich správnost a/nebo zajistit aktualizaci, opravu nebo výmaz údajů. Dále má Subjekt údajů právo požadovat vysvětlení správce osobních údajů v případě, že Subjekt údajů pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy. Dále má Subjekt údajů právo požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.