Distinta EOI406.BZ

Distinta EOI406.BZ
Zoom Zvětšení
  • Distinta EOI406.BZ
  • Distinta EOI406.BZ
  • Distinta EOI406.BZ
  • Distinta EOI406.BZ

  • DOUBLE GLASS DOOR
  • 4 SLICES CAPACITY
  • COOL TOUCH WALLS
  • NON STICK CAVITY

Návod k obsluze PDF