Distinta EOI406.BK

Distinta EOI406.BK
Zoom Zvětšení
  • Distinta EOI406.BK
  • Distinta EOI406.BK
  • Distinta EOI406.BK
  • Distinta EOI406.BK

  • NON STICK CAVITY
  • COOL TOUCH WALLS
  • DOUBLE GLASS DOOR
  • 4 SLICES CAPACITY

Návod k obsluze PDF