Slovníček - topení

Průtok vzduchu
Rozptyl nebo pohyb vzduchu.
Ochrana proti zamrznutí
Automatický termostat, který zařízení zapne, klesne-li teplota v místnosti pod 5ºC. Pomáhá snižovat pravděpodobnost zamrznutí vodovodního potrubí a jeho prasknutí.
Tepelná pohoda
Je preferovaná míra tepla, která se u jednotlivých osob liší. Většinou se o ní hovoří v souvislosti s hlavními obytnými zónami, kde je třeba příjemné teplo.
Konvekční vytápění
Konvekční topné tělo funguje na principu vzduchu, který cirkuluje uvnitř spotřebiče a napříč jeho topným prvkem. Vzduch se ohřívá, nabývá na objemu, vznáší se a začne stoupat.
Díky této přirozené ventilaci je jejich chod tišší, než v případě horkovzdušných ventilátorů.
Energetická účinnost
Energetická účinnost je cílem snah o snížení množství energie potřebné k dodávce výrobků a služeb.
Prvek či topný prvek
Vnitřní součást topného tělesa, která poskytuje teplo.
Stupeň krytí IP
Klasifikuje a hodnotí stupeň poskytnuté ochrany před vniknutím pevných těles (včetně částí lidského těla, jako jsou ruce a prsty), prachu, náhodným kontaktem a vodou pomocí mechanických krytů a elektrických skříněk.
Hlučnost
je hluk, který klimatizační jednotka vydává během běžného provozu; měří se v decibelech dB(A).
Ochrana proti přehřátí
Bezpečnostní termostat (anebo automatické vypnutí) pomáhá předcházet poškození a minimalizuje riziko přehřátí topného tělesa. Jakmile vnitřní teplota zařízení dosáhne příliš vysoké hodnoty, spotřebič se sám vypne.
Topná tělesa s PTC
Topné prvky s Pozitivním teplotním koeficientem (PTC) jsou malé keramické destičky, jež samy omezující svoji teplotu. Destičky s PTC se vyznačují rychlou odezvou na potřebu ohřevu. Po dosažení předem nastavené teploty ji pouze udržují.
Osobní přímotop
Maximální pohodlí poskytuje, pokud se nacházíte přímo před spotřebičem. Je vhodný tam, kde je vytápění vyžadováno rychle.
Příkon nebo spotřeba
Spotřeba energie dotčeného topného tělesa. V katalozích ji uvádí výrobce ve Wattech (W) nebo Kilowattech (kW V katalozích také většinou naleznete i použitý proud v ampérech (A).
Sálavé vytápění
Sálavé topné těleso funguje na bázi zahřátí nejen okolního vzduchu, ale rovněž povrchů a předmětů, které jsou v prostředí/místnosti.
Stěny a předměty se samy stávají topnými prvky, tepelnou hmotou, která uvolňuje teplo, což umožňuje menší pohyb vzduchu, větší jednotnost teploty a v důsledku i sníženou prašnost ve vytápěném prostředí a jeho blízkosti. Teplota vzduchu je příjemná a je dosaženo požadované tepelné pohody.
Se sálavým vytápěním se setkáváme denně. Nejběžnějším příkladem je pravděpodobně teplo slunečního svitu.
Pokojové topné těleso
Pokud hovoříme o pokojových topných tělesech, jde o výrobky, které dlouhodobě poskytují maximální pohodu ve větších prostorách.
Termostat
Zařízení pro regulaci teploty, které se obvykle nachází na vnitřní stěně. Skládá se z řady čidel a relé, která kontrolují a ovládají funkci vytápění a chlazení.
Pojistka proti převrhnutí
Jejím cílem je topné těleso vypnout, dojde-li k jeho převrhnutí. Pokud topná tělesa nestojí ve vzpřímené poloze, je možné, že se vyhřívané prvky dostanou do těsné blízkosti koberce či podlahové krytiny, což zvyšuje riziko požáru. Pojistka proti převrhnutí automaticky vypne přívod elektřiny a tak snižuje riziko požáru a zvyšuje Vaši bezpečnost.
Teplota
Měřítko intenzity tepla, které příslušná látka má.
Ventilace
Proces přívodu či odvodu vzduchu do a z místnosti, buď přirozenými či mechanickými prostředky. Takový vzduch může, ale nemusí být ochlazený nebo ohřátý.