Často kladené otázky ohledně topení

Zde jsou některé odpovědi, které vám pomohou najít řešení.

Co jsou decibely - dB(A)?
Decibel je mezinárodní jednotkou pro měření hladiny hluku.
40 dB(A) je míra hluku v knihovně;
120 dB(A) je hluk letadla při vzletu.
U každého nárůstu o zhruba 3 dB(A) se míra hluku, který vnímáme, zdvojnásobí.
Co doporučujete při použití mého spotřebiče?
Nikdy do zařízení nevkládejte žádné předměty. Výrobek vždy udržujte mimo dosah dětí, zvířat a osob s postižením. Nikdy zařízení nepoužívejte ve špinavých místnostech, nebo tam, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru. Dojde-li k poškození napájecího kabelu, nechte si jej vyměnit od výrobce, nebo kontaktujte autorizované servisní středisko.
Jak připevním zařízení na stěnu (kde je to možné)?
Postupujte pozorně podle informací uvedených v návodu k obsluze.
Jak zařízení funguje pouze v režimu ventilátoru?
Motor běží, avšak topné komponenty nejsou aktivovány.
Jak mám spotřebič čistit?
Před tím, než začnete zařízení čistit, se ujistěte, že je vypnuté ze zásuvky. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, mohlo by dojít k poškození spotřebiče. Vnější a vnitřní část mřížky radiátoru je doporučeno čistit alespoň jednou ročně. (Je-li to nutné pomocí vysavače).
Jaký výrobek bude nejlépe odpovídat mým potřebám?
Potřebujete-li okamžité krátkodobé teplo, doporučujeme tradiční či keramické horkovzdušné ventilátory. Potřebujete-li však dlouhodobé teplo, doporučujeme „fan coils“ nebo olejové radiátory. Při výběru zařízení musíte rovněž zohlednit velikost místnosti, ve které má být používáno.
Je při uchovávání zařízení třeba přijmout nějaká opatření?
Ujistěte se, že zařízení vychladlo a umístěte jej na suché místo.
Jaké jsou různé typy termostatů?
Termostat zařízení zapíná či vypíná při teplotě, kterou uživatel nastavil. Výraz „bezpečnostní termostat“ znamená jednoduché zařízení, které omezuje teplotu a jež uživatel nemůže ovládat. (Jedná se o bezpečnostní požadavek v souladu s Evropskými právními předpisy).
Mohu zařízení rozložit?
Zařízení nikdy nerozkládejte. Zařízení, která nejsou řádně opravena, mohou být pro uživatele nebezpečná. Pokud zařízení nefunguje nebo je poškozené, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Jaká opatření je třeba před použitím zařízení přijmout?
Vždy spotřebič a napájecí kabel zkontrolujte; zařízení nikdy nezakrývejte a to ani dočasně, aby se předešlo riziku přehřátí; spotřebič musí být umístěn mimo dosah hořlavých předmětů; při užívání spotřebiče vždy úplně rozmotejte napájecí kabel; braňte vniknutí vody do přístroje; ujistěte se, že jmenovité napětí spotřebiče odpovídá síťovému napájení.
Co jsou to příjemné pokojové podmínky?
Ideální podmínky po tepelnou pohodu se v zimním období pohybují kolem 21 °C a relativní vlhkost mezi 40-60%
Mohu zařízení natřít?
Ne, zařízení by se neměla natírat.
Je možné výrobek použít s prodlužovacím kabelem?
Naše výrobky by se neměly používat s prodlužovacím kabelem.
Co je to horkovzdušný ventilátor s tradičním topným prvkem?
Horkovzdušný ventilátor je vynikající zařízení vhodné pro vytápění koupelen i ostatních místnostní Vašeho domova. Jedná se o elektrický spotřebič, jehož součástí je topný prvek k ohřevu vzduchu a ventilátor, který teplý vzduch fouká do místnosti.
Co je to horkovzdušný ventilátor s keramickým topným prvkem (PTC)?
Výrobky PTC používají keramické topné prvky. Díky keramickým prvkům může spotřebič upravovat tepelný výkon a tedy omezit spotřebu energie. Čím nižší je teplota v místnosti, tím více tepla zařízení dodá. Jak se teplota zvyšuje, snižuje se tepelný výkon a následně spotřeba energie.
Co je to „fan coil“?
Zařízení „fan coil“ se používají pro elektrické vytápění. Teplo je rozváděno proudem horkého vzduchu, jinak řečeno konvekcí. Vzduch se ohřívá konvekcí a následně stoupá. Díky pohybu vzduchu se teplo v místnosti rozlévá docela rychle. Konvekce je nejlepším způsobem k vytvoření reaktivního a rychlého systému vytápění.
Co je to olejový radiátor?
Olejové radiátory jsou jedním z nejběžněji dostupných elektrických radiátorů. Vzduch ohřívají jak konvekcí a do jisté míry i tepelným sáláním. Elektrický topný prvek ohřívá olej v radiátoru a ten pak předává teplo do sálavých ploch, kde je předáno okolnímu vzduchu.