Čištění vzduchu

Znečištění vnitřního ovzduší patří mezi pět největších zdravotních rizik souvisejícím s životním prostředím. Nejlepším způsobem jak toto riziko ošetřit, je mít zdroje znečišťujících látek pod kontrolou nebo je úplně odstranit a domov vyvětrat čistým vzduchem z venčí.
Více než 80 % našeho života trávíme v uzavřených prostorách, kde je přítomna většina prachových částic a domácích znečišťujících látek: kouř, bakterie, plísně, pyl a těžké plynné částice.
Tyto částice přispívají k vytváření nezdravé atmosféry. Pro vytvoření zdravého a čistého prostředí je nebytné vzduch filtrovat. Filtry se používají k čištění vzduchu.
Společnost De‘Longhi si je dobře vědoma důležitosti kvality vnitřního vzduchu a jak do topných a klimatizačních jednotek přidává zabudovaný filtrační systém: naše domácí prostředí je třeba udržovat zdravé po celý rok.

(Source: The Environmental Protection Agency – USA)