Údržba & instalace

air conditioner without outdoor unit

Tipy, jak z Vaší klimatizace Pinguino dostat maximum!

  • Zavřete všechny dveře/okna místnosti, kde chcete klimatizaci používat (jedinou výjimkou je případ, kdy se instalace provádí otvorem ve zdi. Tehdy se doporučuje nechat dveře/okno otevřené).
  • Místnost chraňte před přímým slunečním zářením – zatáhněte závěsy a/nebo přivřete okenice.
  • Na klimatizaci neumisťujte žádné předměty a nebraňte přívodu vzduchu
  • Ujistěte se, že se v místnosti nenachází žádné zdroje tepla
  • Nepoužívejte zařízení v místnosti s vysokou mírou vlhkosti (např. v prádelnách)
  • Zařízení nepoužívejte venku

 

Žádná instalace

Sash window

Cleaning