Slovníček

 • Chladící výkon nebo provedený výkon
 • je chladící schopnosti klimatizační jednotky. Jedná se o zásadní faktor při výběru Vaší klimatizace. Měří se v Btu/h (britská termální jednotka/hodina), firg/h (frigorie/hodina) nebo W (Watty).

 • Spotřebovaná energie nebo spotřeba
 • je energie, kterou klimatizace spotřebuje. V katalozích ji uvádí výrobce ve Wattech (W) nebo Kilowattech (kW V katalozích také většinou naleznete i použitý proud v ampérech (A).

 • EER (koeficient energetické efektivnosti chlazení)
 • je číselný koeficient, který udává účinnost nebo provedený výkon klimatizační jednotky. Jedná se o čisté, bezrozměrné číslo získané z poměru mezi chladícím výkonem a příkonem, jenž určuje Energetickou třídu zařízení.

 • Tepelný výkon
 • je energie získaná ze zařízení při provozu ve funkci tepelné čerpadlo. Měří se ve W nebo Btu/h.

 • COP (koeficient využitelnosti energie v režimu topení)
 • je ekvivalentem EER při topení. Číselný koeficient, který udává účinnost nebo provedený výkon klimatizační jednotky v režimu topení. Jedná se o čisté, bezrozměrné číslo získané z poměru mezi provedeným topným výkonem a příkonem.

 • Průtok vzduchu
 • je množství vzduchu, které může klimatizačním zařízením projít v „čistící“ fázi. Měří se v metrech krychlových za hodinu (m3/h).

 • Odvlhčovací výkon
 • je množství body, které klimatizační jednotka během odvlhčovacího procesu odstraní ze vzduchu. Obecně se vyjadřuje v litrech za hodinu (l/h).

 • Hlučnost
 • je hluk, který klimatizační jednotka vydává během běžného provozu; měří se v decibelech dB(A).

 • Jmenovitá teplota
 • je teplotní rozmezí, ve kterém může klimatizační zařízení pracovat. Měří se ve stupních °C (Celsia) nebo °F (Fahrenheit)