Vnitřek Pinguina

elements portable air conditionerMobilní klimatizační jednotka Pinguino se skládá z následujících komponent:

  • Chladivo: speciální tekutina, která přenáší teplo z kapaliny do plynného skupenství.
  • Tepelný výměník: je „úzkým místem“, které umožňuje chladivu změnit skupenství.
  • Kondenzátor: horká část chladicího okruhu, jehož prostřednictvím je teplo předáváno do vzduchu (horký vzduch, který vychází z trubky na zadní straně přístroje).
  • Výparník: studená část chladicího okruhu, přes kterou se vzduch ochladí a přenese do místnosti (chladný a vysušený vzduch, který vychází z přední mřížky zařízení).
  • Kompresor: srdce chladicího obvodu; tlačí plyn celou soustavou hadiček.
  • Ventilátor: tlačí vzduch skrze klimatizaci.