Úspora energieOd roku 2005 je povinností poskytovat zákazníkům informace o energetické efektivnosti klimatizačních jednotek.
Zařízení musí být označena na viditelném místě štítkem s následujícími informacemi:

  1.  Energetická třída (od A do G)
  2. Roční spotřeba energie v chladícím režimu (v kWh)
  3. Chladicí výkon v kWh
  4. Typ klimatizačního zařízení
  5. Tepelný výkon v kW
  6. Energetická třída v režimu topení (od A do G)
  7. Hlučnost v dB

Energetická třída (A až G) klimatizačního zařízení se určuje na základě hodnoty parametru EER (koeficient energetické efektivnosti chlazení).

Klimatizační jednotky Pinguino jako jedin
é používají zcela přírodní a netoxické chladivo propan R290,které, na rozdíl od ostatních syntetických plynů, nezpůsobuje škodlivý skleníkový efekt.

Monoblokov
é klimatizační jednotky se testují podle specifických podmínek stanovených v Evropském technickém nařízení EN14511. Zkušební podmínky jsou následující: pokojová teplota 35°C, relativní vlhkost v místnosti 40%.
Za
řízení jsou v těchto podmínkách uvedena do provozu a vypočte se:
1) maxim
ální chladící výkon;
2) maxim
ální spotřeba. Obě hodnoty jsou vyjádřeny ve Wattech.

Klimatizace Pinguino se syst
émem voda-vzduch je od označovací povinnosti osvobozena a tudíž nespadá pod žádné nařízení upravující výpočet její účinnosti. Faktem je, že je velice výkonná a má nízkou spotřebu.