Pinguino voda-vzduch

elements portable air conditioner

Společnost De‘Longhi je předním světovým dodavatelem mobilních klimatizačních jednotek a výhradním držitelem patentované technologie "voda-vzduch“.
Klimatizační jednotky Pinguino, které tuto technologii používají, se od „běžných“ klimatizací (vzduch-vzduch) liší tím, že při vstupu horkého vzduchu do kondenzátoru používají k odvodu tepla vodu. De'Longhi je exkluzivní, nejmodernější systém vodního chlazení, který účinně chladí technologické jádro jednotky pomocí oblaku drobných kapiček vody, jež se okamžitě vypaří a odvedou. Bezprecedentní účinnosti klimatizační jednotky je dosaženo pomocí vynikající chladící kapacity vody. Tato jedinečnost staví klimatizační jednotky Pinguino voda-vzduch nad všechny ostatní mobilní jednodílná klimatizační zařízení, která jsou v současné době na trhu dostupná a nelze je tedy klasifikovat podle evropských zákonů pro označování energetické účinnosti - EN14511.

Tato jedinečnost staví klimatizační jednotky Pinguino voda-vzduch nad všechny ostatní mobilní jednodílná klimatizační zařízení, která jsou v současné době na trhu dostupná a nelze je tedy klasifikovat podle evropských zákonů pro označování energetické účinnosti - EN14511.

Pinguino systém VODA-VZDUCH je energeticky efektivní

Voda-plyn-výměníkové obvody-voda-atmosféra. Virtuózní cyklus chlazení jednotky Pinguino společnosti De’Longhi je jedinečný.

Vysoké účinnosti a efektivity se dosáhne pomocí použití vody, což vede k optimálnímu výkonu, jenž vyžaduje nižší spotřebu energie. Účinnost, jež se měří v EER (koeficient energetické efektivnosti chlazení), nebo vztah mezi dodaným chladícím výkonem a spotřebou je absolutní číslo, jehož hodnota určuje energetickou účinnost. Aby byl například spotřebič vyhodnocen jako třída A, hodnota EER se musí rovnat, nebo být větší než 2,60.
To ilustrují níže uvedené údaje:

<>

class A EER > 2,60 Hodnota EER u klimatizačních jednotek se systémem voda-vzduch může dosáhnout až 3,58 (model Pinguino De’Longhi PAC WE110ECO).
EER třídy A u zařízení se systémem vzduch-vzduch je 2,60. To znamená, že modely De’Longhi se systémem voda-vzduch by měly být ve vyšší kategorii, než je třída A, avšak stávající klasifikace energetické spotřeby podle evropského zákona EN145111 tyto „jedinečné“ klimatizační jednotky nezahrnuje.
class B 2,60 = EER > 2,40
class C 2,40 = EER > 2,20
class D 2,20 = EER > 2,00
class E 2,00 = EER > 1,80
class F 1,80 = EER > 1,60
class G 1,60 = EER

Měnič voda-vzduch:

inverter water to air 

Měnič voda-vzduch Pinguino je kombinací výkonu technologie voda-vzduch a účinnosti kompresoru s měničovou technologií využívající stejnosměrného proudu.
Měničová technologie využívající stejnosměrného proudu byla vyvinuta s cílem poskytnout maximální komfort a optimální spotřebu energie. Zaručuje vysoce chladící výkon, který dokáže rychle dosáhnout nastavené teploty. Ta se pak udržuje na konstantní hodnotě s termálními výkyvy o hodnotě pouhých +/- 0,5 °C.
Tato technologie je založena na elektronickém zařízení, které umožňuje změny frekvence elektrického motoru, s cílem nastavit rychlost otáčení kompresoru a získat potřebnou modulaci výkonu chlazení.

Toto zařízení eliminuje sekvenci zapnutí a vypnutí „On-Off“, kterou tradiční klimatizační zařízení k uchování stabilní pokojové teploty vyžadují a která sebou nese vysoké teplotní výkyvy a delší časové prodlevy před tím, než se příslušné teploty dosáhne.

Ideální teplota, naprostý komfort

Měnič Pinguino vždy podává optimální chladící výkon s maximální úsporou energie, jelikož se jeho energetická spotřeba automaticky omezuje pouze na aktuální potřebu – přizpůsobuje se proměnlivým vnějším teplotám, a to jak v období průměrného a nízkého termálního zatížení (ráno a večer) i během teplejšího a vlhčího období (uprostřed dne), kdy je Měničová technologie obzvláště hodnotná.
Díky mimořádně vysokému chladícímu výkonu dosahuje Měnič Pinguino požadované teploty rychle a dlouhodobě ji udržuje konstantní. Ideální teplota, naprostý komfort.

inverter chart