Často kladené otázky

Péče o domácnost - žehlení

Zpět na Často kladené otázky

Opakující se Často kladené otázky

 • Občas během žehlení vytéká z žehlicí plochy nažloutlá či nahnědlá voda. Co mám v tomto případě dělat?

  To mohou způsobovat zbytky vápníku a ostatních materiálů nahromaděných uvnitř žehličky, které poté smíchané s přebytkem vody unikají dírami určenými pro páru. Příčinou tohoto je obvykle chybné nastavení teploty či napařování. Příklad: Parní žehlení s teplotou v oblasti "okruh 1".

  Řešení:

  1. Provedeme čištění vodního kamene. Tímto způsobem se vnitřní generátor vyčistit . Návod k provedení této procedury se nachází v odpovídající sekci manuálu u konkrétního zakoupeného modelu. Tato operace je velmi důležitá a je nutné ji provádět pravidelně nebo pokaždé, když se rozsvítí varovné světlo.
  2. K odstranění vodního kamene z žehlicí plochy naplňte vodou nádobku na vodu.
  3. Zapněte žehličku a nastavte teplotu do pozice odpovídající tečce.
  4. Počkejte, než bude žehlicí zařízení připravené na upuštění vodní páry.
  5. Položte kus látky na žehlicí prkno.
  6. Přejeďte žehličkou přes látku a vypouštějte přitom páru. Pamatujte: pára a voda vycházejí z žehličky s kloktajícím zvukem. V ten samý čas jsou vypouštěny také zbytky (dohněda zbarvená voda). Pokračujte, dokud voda opět nezíská čirou barvu.
  7. V tento moment je žehlička opět čistá. Vypněte ji odpojte ji ze zásuvky. Vyčistěte případné nečistoty na žehlicí ploše a tu pak vytřete do sucha.

  Na začátku žehlení vytéká voda z žehličky.

  1. Knoflík na páru může být zamáčknutý a proto může být systém na výdej páry aktivovaný i předtím, než je voda v páru teprve proměněna. Zkontrolujte proto tlačítko na páru, zda není aktivované.
  2. Pokud máte systém zapnutý, počkejte 2 až 8 minut a poté zmáčkněte tlačítko na výdej páry.
  3. Předtím než začnete žehlit, doporučujeme zkusit žehličku na kusu látky. Žačněte žehlit až poté, kdy již ze žehličky žádná voda neuniká. Toto opatření je nutné pouze při zapnutí žehličky, neboť pára kondenzuje v žehličce pouze během jejího chladnutí.
  4. Termostat je nastaven na příliš nízkou teplotu, která neodpovídá látce, kterou chcete žehlit. V tomto případě není možné, aby se pára správně odpařila. Nastavte termostat na druhý či vyšší okruh když žehlíte s párou.
  5. U modelů vybavených automatickým vypnáním se tlačítko na výdej páry aktivuje bez nutnosti čekání než systém obnoví teplotu a tlak. To signalizují světelné indikátory.
 • Proč vydává žehlicí systém hluk poté, co se poprvé zapne nebo poté, kdy je nádobka s vodou téměř prázdná?

  Při prvním zapnutí, nebo v případě, že není voda v nádrži, je normální, že se čerpadlo, které tlačí vodu z nádrže do generátoru, stává hlučnější. Použití za tohoto stavu neohrozí správnou funkci výrobku a ani to neznamená, že nastala nějaká chyba. Aby se tomu zabránilo, stačí naplnit nádrž vodou ještě předtím, než se její hladina dostane na úroveň spínající varovné světlo.

 • Proč vydává žehlicí systém zvuk během žehlení?

  Hluk čerpání pocházející z žehlícího systému bývá občas slyšet. Stává se to, když je voda ze zásobníku vody pumpována dovnitř do generátoru. Za účelem snížení hladiny hluku, doporučujeme umístit vyvíječ páry na měkký povrch nebo postavit jej na měkkou látku.

 • Jaký typ vody se má užívat?

  Žehlící systémy obvykle pracují s vodou z vodovodu. V případě, že voda z vodovodu obsahuje vysoké množství vápníku (tvrdost vyšší než 27°F), doporučujeme ji zředit s destilovanou vodou v poměru 1:1. Nikdy ale nepoužívejte samotnou destilovanou vodu. Nepoužívejte ani chemické látky či čisticí prostředky (např. voňavé vody, esence, odvápňovače atd.). Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce produktu.

Hledat Často kladené otázky

Často kladené otázky (FAQ) Vám pomohou najít další informace týkající se Vašeho produktu