Často kladené otázky

Komfort - přenosné topení

Zpět na Často kladené otázky

Opakující se Často kladené otázky

 • Co znamená olejem plněný radiátor?

  Olejem plněné radiátory jsou jedním z nejčastěji dostupných typů elektrických radiátorů. Vzduch ohřívají dvěma způsoby - jednak jeho vlastním ohřevem a také jeho následným šířením. Elektrické součástky v topení ohřívají olej uvnitř soustavy a ten pak zahřívá povrch radiátoru, odkud následně teplo uniká do okolního vzduchu.

 • Co je topné těleso?

  Topné těleso je součástka v topení na bázi konvektoru, ve které je teplo šířeno pomocí proudu horkého vzduchu. Jinými slovy konvekcí. Vzduch je ohříván konvekcí, a tudíž neustále stoupá nahoru. Tento pohyb teplého vzduchu znamená, že je distribuován po celé místnosti velmi rychle. Konvekce je nejlepší způsob, jak vytvořit reaktivní a rychlý systém vytápění.

 • Co je horkovzdušný ventilátor s keramickým topným tělesem (PTC)?

  PTC produkty používají keramické topné elementy. Keramické prvky v přístroji zvyšují jeho tepelný výkon a zároveň mají nižší spotřebu energie. Čím nižší je teplota v pokoji, tím více tepla radiátor dodává. Jakmile teplota v místnosti stoupne, topné těleso pozvolna omezí svůj výkon a tím klesne i spotřeba energie.

 • Co je horkovzdušný ventilátor s tradičním topným tělesem?

  Horkovzdušný ventilátor je vynikající prvek pro vytápění koupelen nebo jiných prostor v domě. Jedná se o elektrický přístroj, který obsahuje topné těleso pro ohřev vzduchu a ventilátor, který fouká teplý vzduch do místnosti.

 • Lze výrobek používat s prodlužovacím kabelem?

  Naše výrobky by neměly být používány s prodlužovacími kabely.

 • Mohu spotřebiče natřít barvou?

  Ne, spotřebiče by se neměly v žádném případě natírat.

 • Jaké jsou ideální vnitřní podmínky?

  Ideální vnitřní podmínky během období zimy se pohybují kolem teploty vzduchu 21° C a relativní vlhkost vzduchu by se měla pohybovat mezi 40 - 60 %.

 • Jaká opatření by měla být přijata před použitím spotřebiče?

  Vždy zkontrolujte spotřebič a napájecí kabel. Nikdy na zařízení nic nepokládejte a ani ho ničím nepřikrývejte, a to ani dočasně, jinak totiž hrozí přehřátí celého přístroje. Nikdy nestavte přístroj blízko k hořlavým objektům. Napájecí kabel vždy nejdříve zcela rozmotejte a uvolněte předtím, než použijete přístroj. Nikdy nenechte vodu vniknout do přístroje. Zkontrolujte také to, zda napětí v síti odpovídá napětí potřebnému k chodu spotřebiče.

 • Mohu spotřebiče rozebírat sám?

  Nikdy nezkoušejte rozebírat přístroj sami. Spotřebiče, které nejsou řádně opraveny, mohou být nakonec pro uživatele nebezpečné. Pokud spotřebič nefunguje nebo je poškozen, obraťte se na autorizované servisní středisko.

 • Proč existují různé typy termostatů?

  Termostat zapíná, nebo vypíná spotřebič při teplotě nastavené jeho uživatelem. Pojmem "bezpečnostní termostat" se rozumí jednoduchý teplotní omezovač (v souladu s evropskou legislativou), nad kterým nemá uživatel žádnou kontrolu.

 • Existují opatření, která je třeba dodržovat při skladování spotřebiče?

  Dbejte na to, že Váš spotřebič je po použití již zcela vychlazený a až poté jej umístěte na suché místo.

 • Podle čeho si mám vybrat produkt, který by nejlépe odpovídal mým potřebám?

  Pokud obvykle potřebujete spíše okamžitě teplo v co nejkratší době, doporučujeme tradiční nebo keramické horkovzdušné ventilátory. Pokud na druhou stranu potřebujete spíše déle trvající teplo, doporučujeme topná tělesa nebo olejové radiátory. Při výběru zařízení berte také v úvahu velikost místnosti, ve které bude používáno.

 • Jak mám spotřebiče čistit?

  Před každým čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojený ze zásuvky. Používejte nejlépe vlhký hadřík. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, protože by mohlo dojít k poškození spotřebiče. Doporučujeme čištit vnitřek a vnějšek mřížky na zařízení alespoň jednou za rok (v případě potřeby například pomocí vysavače).

 • Jak spotřebiče fungují v režimu pouhého větrání?

  V tomto režimu sice motor běží a ventilátor se otáčí, ale topné prvky spotřebiče zůstavají vypnuté.

 • Jak mám přidělat spotřebič na stěnu, je-li to umožněno?

  Pečlivě dodržujte informace uvedené v návodu k obsluze.

 • Existují nějaká doporučení jak používat můj přístroj?

  Nikdy nevkládejte žádné předměty do spotřebiče. Vždy uchovávejte produkt mimo dosah dětí, zvířat nebo lidí s postižením. Nikdy nepoužívejte spotřebič v neuklizených místnostech nebo tam, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru. Pokud je napájecí kabel poškozen, nechte jej vyměnit u výrobce, nebo se obraťte na autorizované servisní středisko.

 • Co jsou decibely - dB(A)?

  Decibel je mzinárodní jednotka pro měření hladiny zvuku. Hodnota 40 dB(A) odpovídá přibližně stupni hluku uvnitř knihovny. Hodnota 140 dB(A) odpovídá síle hluku při vzletu dopravního letadla. Při každém zvýšení hluku o 3 dB(A) vnímáme hluk jako dvakrát vyšší.

Hledat Často kladené otázky

Často kladené otázky (FAQ) Vám pomohou najít další informace týkající se Vašeho produktu