Často kladené otázky

Komfort - klimatizace

Zpět na Často kladené otázky

Opakující se Často kladené otázky

 • Jaká kritéria brát v potaz při výběru klimatizace?

  Důležitých kritérií, které je třeba mít na paměti při výběru klimatizace, je hned několik. Patří mezi ně například typ klimatizační jednotky (pevný, nebo přenosný), složení klimatizační jednotky (jeden kus, nebo více kusů) a také to, zda je jednotka schopna vytápění pomocí tepelného čerpadla a chladicí výkon vyjádřený v BTU za hodinu nebo ve wattech. Dále můžete také zvážit např. energetickou úspornost jednotky, hlučnost, odvlhčovací výkon a přítomnost dalších funkcí, jako je třeba časovač, funkce "spánku", která zabraňuje přílišnému poklesu teploty v noci, systém filtrování vzduchu apod. Nakonec je třeba také brát v úvahu náklady na instalaci zabudovaných částí klimatizace a náklady na pravidelnou údržbu.

 • Jaký je rozdíl mezi klimatizací přenosnou a ostatními typy klimatizací?

  Obecně platí, že klimatizační jednotky lze rozdělit do tří kategorií. Přenosné klimatizace (první kategorie) tvořící jeden celek, které nejsou nikde pevně přimontované a díky tomu můžou být snadno přenášeny z jedné místnosti do druhé. Tzv. dělené klimatizace, druhá kategorie, jsou narozdíl od klimatizací přenosných složené z jedné či několika vnitřních jednotek pevně přiděláných na stěně a propojených s jednotkou venkovní. Třetí kategorií jsou systémy, které kontrolují klima uvnitř celého domu nebo budovy.

 • Co je vyžadováno při používání přenosné klimatizace?

  Obecně platí, že přenosné klimatizace vyžadují tři věci: prostor pro umístění; elektrickou zásuvku; okno do venkovního prostředí nebo otvor ve skle či ve stěně, kterým lze odvádět horkývzduch.

 • Jaké jsou klady a zápory přenosné klimatizace?

  Přenosné klimatizační jednotky jsou mimořádně všestranné a lze je snadno přenášet z jedné místnosti do druhé. Jsou připraveny k použití bez nutnosti instalace. Je však nutné, aby byl přístroj umístěn v blízkosti okna nebo francouzských dveří, aby bylo možné prostřednictvím dodané tuby odvádět horký a vlhký vzduch z klimatizované místnosti ven.

 • Podle čeho mám vybrat přenosnou klimatizaci?

  Podobně jako u všech klimatizačních jednotek je třeba nejprve vědět, kolik jednotek BTU/h je nutné k ochlazení požadované oblasti. Při výpočtu jednotky BTU/h  je nutné počítat s množstvím různých proměnných, které se odvíjejí od konkrétních vlastností oblasti, která má být klimatizována. Záleží například na typu a velikosti pokoje, na orientaci pokoje, na množství slunečního záření v pokoji, na počtu oken, na typu a povrchu stěn pokoje, na případné izolaci pokoje a také na počtu lidí, kteří jsou v oblasti, která má být klimatizována.

 • Může klimatizace pracovat současně ve více místnostech?

  Pravděpodobně ano, ale pouze v případě, že pokoje jsou velmi blízko u sebe a vzduch mezi nimi může snadno proudit. Přenosné klimatizace jsou však primárně určeny pouze k ochlazování jednoho pokoje.

 • Kam mám umístit vzduchovou hadici?

  Většina přenosných klimatizací je vybavena různými sestavami, které Vám umožní připojit hadici do okna či ke skleněným dveřím.

 • Co se stane v případě, že hadice není dostatečně dlouhá, aby dosáhla k oknu?

  Hadici odvádějící horký vzduch nelze nastavovat. Obvykle bývá dlouhá jeden metr. Nejlépe se ještě před nákupem přístroje ujistěte, že přenosnou klimatizaci budete moci umístít dostatečně blízko k oknu či dveřím.

 • Co znamená spojení "jednotka vzduch-vzduch"?

  Tyto typy klimatizací jsou tak nazývány proto, že vzduch používají jednak na ochlazování místnosti a současně přitom ho používají také na odvod tepla z místnosti pryč.

 • Mohu použít přenosnou klimatizaci na odvětrání pokoje bez oken?

  Můžete, ale měli byste být schopni odvádět horký vzduch ven skrze dodané hadice. V případě, že v pokoji nejsou žádné otvory, kterými by se dal vzduch odvádět do okolního prostředí, bude zřejmě nutné vytvořit alespoň otvor ve zdi a jím odvádět horký vzduch.

Hledat Často kladené otázky

Často kladené otázky (FAQ) Vám pomohou najít další informace týkající se Vašeho produktu