Перфектно приготвеното капучино

Перфектно приготвеното капучино, трябва да има:

  • Пяната трябва да има малки мехурчета и лъскав външен вид
  • Съотношението трябва да е: espresso и горещо мляко (3/4) + пяна (1/4)
  • В едно идеално капучино, пяната трябва да бъде около една четвърт от общия обем  

 

Няколко стъпки, как да разпознаем перфектното капучино

1.Капучиното трябва да бъде добре балансирано, без никакви "ясни" аромати. Ароматите на еспресо кафе трябва да са смекчени и омекотени от текстура, вкус и аромат на мляко.

2. За да се оцените капучиното, започнете, като погледнете в пяната: тя трябва да бъде напълно свободена от мехурчета и трябва да бъде лъскава.

3. Сега започнете дегустация. Отпийте два пъти, за да прецените, дали вкуса и в двете глътки е еднакъв. В действителност, капучиното трябва да предизвика същия вкусов ефект, винаги с  всяко отпиване и да има непроменено усещане. В капучино трябва да бъде "капучино през и чрез", до последната глътка.

Automatic coffee makers

automatic coffee maker

Discover the automatic coffee makers range

Pump espresso

Pump espresso

Discover the pump espresso coffee makers range

Nespresso coffee makers

Nespresso coffee makers

Discover the Nespresso coffee makers range

The perfect Espresso

The perfect Espresso

What you need to do to enjoy a perfect espresso