• Резервоар за водата

    Резервоар за водата

    Прозорци за нивото на водата от двете страни на машината

  • PERMANENT NYLON FILTER

    PERMANENT NYLON FILTER

    Easy to clean permanent nylon V-shape filter.