ICM 2.B

- Капацитет: до 10 чаши
- Устройстовото за спиране на прокапването позволява издърпването на каната по всяко време, включително и по време на приготвянето на кафето
- Прозорец за нивото на водата
- Постоянен филтър
- Лесна за употреба