EC 820.B
Увеличи Снимки
 • EC 820.B
 • EC 820.B
 • EC 820.B
 • EC 820.B
 • EC 820.B
 • EC 820.B
 • EC 820.B
 • ФУНКЦИЯ ЕНЕРГО СПЕСТЯВАНЕ
 • RAPID ESPRESSO
 • ПРОФЕСИОНАЛНА РЪКОХВАТКА
 • ЗАТОПЛЯНЕ НА ЧАШИ
 • ПОДВИЖЕН ДИСПЕНСЪР ЗА МЛЯКО

Инструкции за употреба