Verticale Style HVF3031
Увеличи Снимки
  • Verticale Style HVF3031
  • Verticale Style - HVF3031

  • СТЕПЕНИ НА МОЩНОСТ
  • ТИХА РАБОТА
  • ЗАЩИТА ОТ ВОДНИ ПРЪСКИ IP21

Инструкции за употреба