• УСКОРЕНА КОНВЕКЦИЯ

    УСКОРЕНА КОНВЕКЦИЯ

    Модели с вграден вентилатор осигуряващ по-равномерното разпределяне на топъл въздух.Вентилаторът може да бъде използван през лятото за циркулация на студен въздух.

  • ВГРАДЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР

    ВГРАДЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР

    Вграден терморегулатор осигуряващ удобна настройка и поддръжка на желаната температура.