Representanter för De'Longhi i Sverige

De'Longhi Scandinavia AB
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 32, 111 57 Stockholm
Email: info.scandinavia@delonghigroup.com

 

Service och teknisk hjälp

Central Service i Osby AB
Box 141
283 36 Osby

Email: info@ocsab.se
www.ocsab.se

Besök/leverans adress
Tegvägen 4
283 44 Osby

Telefon: +46 479 130 48
Fax: +46 479 109 90