Cookies policy

De'Longhis webbplats använder cookies för att kunna tillhandahålla anpassad åtkomst och förbättra ditt besök samtidigt som maximal noggrannhet säkerställs i vår tjänst. Genom att använda De'Longhis webbplats och godkänna denna policy samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy.

Om cookies

Cookies består av bitar av textfiler, ofta innehållande unika identifierare, som skickas av webbservrar till webbläsare och som sedan kan skickas tillbaka till servern varje gång som webbläsaren begär hämtning av en sida från servern.
Cookies kan användas av webbservrar för att identifiera och spåra användare allteftersom de navigerar på olika sidor på webbplatsen samt för att identifiera användare som återvänder till en webbplats. Cookies förenklar din navigering och tillhandahåller säkra anslutningar.
Cookies kan antingen vara "beständiga" cookies eller "sessions"-cookies. En beständig cookies består av en textfil som skickas av en webbserver till en webbläsare och som kommer sparas av läsaren och sedan kommer förbli giltig tills dess att dessa angivna utgångsdatum nås (såvida den inte tas bort av användare innan utgångsdatumet). En sessions-cookie å andra sidan kommer att upphöra att gälla vid slutet på användarsessionen, d.v.s. när webbläsaren stängs.

Cookies på den här webbplatsen

De'Longhi använder både sessions-cookies och beständiga cookies på den här webbplatsen.

Hur vi använder cookies

Cookies innehåller inga uppgifter som kan identifiera dig personligen, men personuppgifter som vi lagrar om dig kan komma att, av oss, sammanlänkas med den information som lagras i och inhämtas från cookies.
De'Longhi kan komma att använda informationen vi inhämtar från din användning av våra cookies i följande syften:

1. känna igen din dator när du besöker vår webbplats,
2. spåra dig när du navigerar på vår webbplats samt möjliggöra användningen av varukorgen om du använder våra webbutiker,
3. för att förbättra webbplatsen användbarhet,
4. analysera användningen av vår webbplats,
5. för administrationen av denna webbplats.


Tredje parts cookies
När du använder De'Longhis webbplats kan du även bli tillsänd tredje parts cookies.
Dessutom använder sig De'Longhi av Google Analytics för att analysera användningen av denna webbplats. Google Analytics genererar statistik och annan information om webbplatsens användning genom cookies som lagras på användarnas datorer.
Den information som genereras med hänsyn till De'Longhis webbplats används för att skapa rapporter om användningen av webbplatsen. Google kommer lagra den här informationen. Googles integritetspolicy finns tillgänglig på: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Blockera cookies
De flesta webbläsare tillåter dig som användare att vägra att acceptera cookies. Till exempel:

1. i Internet Explorer kan du blockera alla cookies genom klicka på "Verktyg", "Internetalternativ", "Sekretess", "Avancerat" och välja "Blockera" för "Cookies från första part" och "Cookies från tredje part",
2. i Firefox kan du blockera alla cookies genom att klicka på "Verktyg", "Alternativ" och avmarkera "Acceptera cookies från webbplatser" i rutan "Sekretess".

Att blockera alla cookies kommer dock ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser. Om du blockerar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på den här webbplatsen.

Ta bort cookies
Du kan även ta bort cookies som redan lagras på din dator:

1. i Internet Explorer måste du ta bort cookies-filer manuellt (du hittar instruktionerna för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835),
2. i Firefox kan du ta bort cookies genom att först godkänna cookies som ska tas bort när du "rensa privata uppgifter" (den här inställningen kan ändras genom att klicka på "Verktyg", "Alternativ" och "Inställningar" i rutan "Privata uppgifter") och sedan klicka på "Rensa privata uppgifter" i menyn "Verktyg".

Detta kommer givetvis att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser.

Kontakta oss
Den här webbplatsen ägs och drivs av De'Longhi-gruppen.
Om du har några frågor om den här integritetspolicyn eller om vår hantering av dina personuppgifter ber vi dig att skriva till oss via e-post eller vanlig post.

De’Longhi Appliances S.r.l.
Via L. Seitz, 47
31100 Treviso 
Italy

De'Longhis webbplats använder cookies för att kunna tillhandahålla anpassad åtkomst och förbättra ditt besök samtidigt som maximal noggrannhet säkerställs i vår tjänst. Genom att använda De'Longhis webbplats och godkänna denna policy samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy.