Pump System DD30P

- Trostruki sistem za eliminisanje kondenzacije: 
1) Kontinuirano kroz sistem pumpi sa automatskom aktivacijom: 5 metara duga cev.
2) Direktno u rezervoar kapaciteta 7 litara.
3) Kontinuirano kroz cev, bez aktivacije pumpi.
- Tajmer 24h.
- Higrostat i termostat.
- Vidljiv nivo vode.
- Uređaj može da radi u blizini zida.
R410a ekološki gas.
- Elektronski anti-frost uređaj: omogućava rad na niskim temperaturama prostorije do 5°C. 
- Praktične ručke i točkovi za lako premeštanje.